دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1399، صفحه 1-170 
5. ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس

صفحه 115-140

10.30465/jnet.2020.6119

سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی