تماس با ما

نشانی: بزرگراه کردستان خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

پست الکترونیکی: Journal1395@gmail.com

 شماره تماس:  88609257

 


CAPTCHA Image