درباره نشریه

درباره نشریه:

نشریه اقتصاد و تجارت نوین در دوره جدید انتشار خود از فروردین 1397 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان پژوهشگاه پیشرو در علوم انسانی در ایران به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. دسترسی به مقالات منتشر شده در این نشریه آزاد و رایگان است.

انتشار نتایج پژوهش­ ها و مطالعات نظری و کاربردی در ابعاد مختلف اقتصاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در محورهای زیر مورد اهتمام این نشریه خواهد بود:   

موضوعات محوری نشریه

  1. مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد، بازارها، نهادها و ابزارهای آن با تأکید بر نظریه‌ها، کاربردها و مدل‌های جدید.
  2. مطالعات در سیاست­های اقتصادی، راهبردهای توسعۀ صنعتی، تجاری و اقتصادی
  3. شناخت عوامل مؤثر بر رشد و توسعة اقتصادی کشور، تقویت توان رقابت‌ و افزایش رفاه با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان.
  4. نقش زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌ افزاری،‌ قوانین و مقررات، آموزش و نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی در اقتصاد و تجارت نوین.
  5. عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کلی و جزئی عوامل تولید در سطوح مختلف.
  6. رشد و توسعه کار آفرینی و ارتباط با رشد و توسعه کسب و کار، تولید و رشد اقتصادی و تجارت در سطوح مختلف داخلی و بین المللی.
  7. جهانی شدن و ارتباط آن با تولید و رشد اقتصادی و تجارت.