اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سجاد علم الهدی

اقتصاد اسلامی استادیار
پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

alamolhodagmail.com

سردبیر

حمید ابریشمی

اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

ابراهیم التجائی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشیار
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

e.eltejaeigmail.om

مهدیه انتظار خیر

سازمان صنعتی دانشیار
هیوران در دانشگاه وسترن انتاریو (کانادا)

mentezauwo.ca
0000-0001-8613-7224

سیداحمدرضا جلالی نائینی

مدیریت اقتصادی استاد
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

ahmad_jalalihotmail.com

اسفندیار جهانگرد

دانشیار
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

jahangardegmail.com

علی سوری

اقتصاد کاربردی دانشیار
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

alisouriut.ac.ir

زهرا (میلا) علمی

علوم اقتصادی استاد
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

z.elmiumz.ac.ir

احمد کتابی

اقتصاد اجتماعی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahban.ketabiyahoo.com

کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

kianikhgmail.com

سعید مشیری

اقتصاد انرژی، رشد و نوآوری استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

saeedmoshirihotmail.com

سید حسین میرجلیلی

اقتصاد کلان و تجارت استاد
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

h.jaliliyahoo.com

مدیر اجرایی

زهرا صادقی

تاریخ اقتصادی کارشناس پژوهشی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

z1358.sadeghiyahoo.com