ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

حراج معکوس آنلاین یکی از رویکردهای تأمین کالا و مواد موردنیاز بر بستر اینترنت می­باشد که در آن خریدار، یک یا چند فروشنده را بر اساس پیشنهادهای آن‌ها انتخاب می­نماید. در این مقاله یک چهارچوب جدید برای فرایند حراج معکوس آنلاین ارائه‌شده است که هر دو سوی فرایند تأمین (خریدار و فروشنده) را در نظر می­گیرد. فرایند حراج پیشنهادی یک حراج معکوس آنلاین چند شاخصه‌ی نیمه‌بسته چند دوره‌ای می­باشد. در این فرایند یک بازار ساز آنلاین، با پیش‌بینی تابع امتیازدهی خریدار، فرایند پیشنهاددهی فروشندگان را تسهیل می­نماید. در این حالت، علاوه بر پنهان بودن تابع امتیازدهی فروشنده، اطلاعاتی جهت بهبود پیشنهاددهی در اختیار فروشندگان قرار می­گیرد. برازش تابع امتیازدهی توسط یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در نظر گرفته‌شده است. همچنین روش­های امتیازدهی خریدار به‌صورت جمعی، ضربی و ریسک‌گریز تعریف‌شده است. در این چهارچوب، فروشندگان در هر دور با استفاده از یک مدل بهینه­سازی، پیشنهادهای خود را بهبود می‌بخشند. با شبیه­سازی فرایند حراج، چهارچوب پیشنهادی در مقایسه با یک حراج باز با درنظرگرفتن معیارهای امتیاز فروشندگان، سود فروشندگان و تعداد دور حراج، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که در مدل پیشنهادی علاوه بر عدم افشای اطلاعات امتیازدهی خریدار، تفاوت معناداری در معیارهای ارزیابی با مدل حراج باز وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Hojjat Tayaran 1
  • Mehdi Ghazanfari 2
1 Ph.D Candidate, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
2 The School of Industrial Engineering
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a