ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه­ای به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می­باشد.  کسب مزیت هزینه­ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه­های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می­شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال­زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده­های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی تخمین زده­شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده­است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان­کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش­های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده­ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the learning by doing in Iran's chemical Industry whit considering economies of scale

نویسندگان [English]

 • soheila mirzababazadeh 1
 • farhad khodadad kashi 2
 • somaye shah hoseini 3
 • siyavash jani 4
1 e
2 e
3 e
4 e
چکیده [English]

Knowledge development and accumulation are important sources of economic growth and development and Learning is one of the effective factors in the development and accumulation of knowledge. Learning reduces the average cost over time along with increasing cumulative production. The chemical industry plays an important role in the country's economy due to its high value added, product diversity and employment. The objective of this study is to analyze learning by doing in Iran's chemical industry at the level of four-digit ISIC codes using panel data during the period 2011 to 2015. For this purpose, the learning curve was estimated using the panel data technique, assuming a constant return to scale. The finding indicate that learning has been achieved in Iran's chemical industry and the slope of the learning curve, ie the effect of learning in all sub-sectors of Iran's industry, as expected, is negative and equal to 0/86. The results indicate that the learning effect is different in the sub-sectors of Iran's chemical industry, but it is close to the average learning intensity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning Curve
 • Learning effect
 • production cost
 • Economies of Scale
 • chemical industry JEL classification: C23
 • O15
 • O14
 • L60