اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی،

2 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 استاد دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ پروژه‌هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح‌ها به نتیجه می‌رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح‌ها به بهره‌برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست‌رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون‌ها دلار درآمد ارزی می‌باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به‌عنوان دلیل ناکامی پروژه‌های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه‌ها را نشان می‌دهد.
هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه‌های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده‌ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته‌بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می‌پردازیم.
 نتایج نشان می‌دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت‌درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد.
 این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین‌دستی می‌تواند ضمن مقابله با تحریم‌ها بین‌المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه‌ها فراهم نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification and Identifying the optimal contract structure for Iranian gas export projects via LNG using theELECTRE-TRI technique

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahbar 1
 • mehryar dashab 2
 • faysal ameri 3
 • ali emami meibodi 4
1 Ph.D. Degree in International Oil and Gas Contract Management, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University,
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
4 Professor, Faculty of Economy Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

To have a strong presence in the gas export market during the 2000s, Iran had designed projects to export more than 70 million tons of LNG per year. If these plans came to fruition, Iran would now be one of the largest exporters of LNG in the world. But so far, none of these projects have been put into operation, and with the existing conditions in the future, it will not be possible to use them.
 This delay represents a loss of access to South Pars' shared resources and millions of dollars in foreign exchange earnings. Failure to use a proper business structure as a reason for past projects' failure shows the need for structural reform.
The purpose of this study, which was conducted from 2019 to 2020, is to identify the optimal structure for the country's projects. In this regard, by evaluating a wide range of criteria by experts in the oil and gas industry and using the ELECTRE-TRI technique, we classify the existing structures and introduce the optimal structure.
 The results show that the optimal structure will be achieved by using the IPC contract in the upstream sector and combining it with the participation of the upstream partner in the construction of the liquefaction facility.
 This structure, by the domestic laws and regulations and by attracting foreign investors by ensuring a long-term presence in the upstream and downstream sectors, can counteract international sanctions, increase efficiency, and speed up the implementation of projects. Provide.

کلیدواژه‌ها [English]

 • LNG
 • integrated structure
 • non-integrated structure
 • IPC
 • ELECTRE-TRI   JEL Clasification: E32
 • Q47
 • Q49    
ابراهیمی، سید نصرالله و شیریجیان محمد (1393)، «قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، فصلنامه اقتصاد و انرژی. سال سوم، شماره 10، 33-1
ادیبی، سیامک (1386)، «بررسی وضعیت طرح‌های ال.ان.جی در ایران»، اقتصاد انرژی، شماره 99.
امامی میبدی، علی و هادی احمد، (1396)، «ارزیابی نظام مالی قراردادهای نفتی بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران با استفاده از تکنیک TOPSIS»، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 55، 106-69.
ذاکرنیا، احسان و خواجه‌زاده دزفولی مهدی و فدایی واحد میثم، (1395)، «اولویت‌بندی در محیط TOPSIS عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه تأمین مالی در ایران با استفاده از روش، فازی مبتنی بر متغیرهای کلامی»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 27، 70-53.
رحیمی، غلامعلی، (1386)، «نگاهی به صنعت ال.ان.جی درجهان»، تهران: ناشر مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
صاحب هنر، حامد و فیضی مهدی و لطفعلیپور محمدرضا و هوشمند محمود، (1396)، «مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران با استفاده (PSC) قراردادهای مشارکت در تولید از مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال ششم، شماره 23،73-35.
صیادی، محمد؛ برکشلی، فریدون، (1391)،"اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی نفتی بر بخش انرژی ایران"،مرکز تحقیقات استراتژیک، گزارش راهبردی 155، تهران
عباسی، ابراهیم و مصطفوی سید ایمان، (1395)، «بررسی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها، در بخش بالادستی صنعت نفت ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 35، 130-103.
کرامتی، محمدعلی و رهبر محمد (1394)، «انتخاب مناسب‌ترین روش برای کنترل فعالیت‌ها در مدیریت پروژه با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره» دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
کریمی پور ،یداله ،(1389) ،« ارزیابی ژئوپلیتیک بازارهای گاز طبیعی ایران» ، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , شماره  19 ،25-7.
کوهن، ماکسیمیلیان، (1396)،"ژئوپلیتیک گاز ایران‫ترجمة علی امیری، خرم‌آباد، انتشارات دانشگاه لرستان.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، (1395)، «مقایسه قراردادهای IPC با قراردادهای بیع متقابل»، شماره 9 1505.
منتظر، مهدی و ابراهیمی سید نصرالله، (1391)، «دلایل استفاده از قراردادهای بیع، متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران». مجله حقوق بین‌المللی، شماره 47، 45-31.
مهرگان، محمدرضا و صادقی مقدم محمدرضا و امامت میرسیدمحمد محسن، (1398)، «انتخاب پرتفولیوی سهام با روش ELECTRE-TRI بررسی توانمندی، مقایسه رویکردها و تحلیل حساسیت»، راهبرد مدیریت مالی، سال 7، شماره 25، 32-1.
مؤمنی وصالیان، هوشنگ و غنیمی‌فرد حجت‌الله و محمودی محمد، (1388)، «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال 2، شماره 6، 157-135.
Bouyssou, D. & Marchant T.,(2015), “On the relations between ELECTRE-TRI -B and ELECTRE-TRI -C and on a new variant of ELECTRE-TRI -B”. European Journal of Operational Research, 242(1), 201-211.
BP Statistical Review of World Energy,(2018),<www.bp.com/content/EnergyOutlook-2018-edition-Booklet.pdf>.
Burke Johnson, R. & Onwuegbuzie, A.,(2004), “Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come”. Educational Researcher, 33(7), 14-36.
Chyong ,Chi-Kong,(2016),”The Future of Gas: The transition fuel?”, in Silvia,     Colombo, Mohammed, El Harrak and Nicolo, Sartori (eds) The Future of Natural Gas Markets and Geopolitics. IAI/ OCP, Netherlands, 40-61.
Department of Energy’s Offices of International Affairs and Fossil Energy US, (2018),“Global LNG Fundamentals“DEFE0024160,www.energy.gov/sites/prod/files/
2018/03/f49/Global %20LNG%20Fundamentals%2C%20Updated%203. 15. 18. Pdf 
Dias, L. C. Antunes, C. H. Dantas, G. de Castro, N. & Zamboni, L., (2018), “Amulti-criteria approach to sort and rank policies based on Delphi qualitative assessments andELECTRE-TRI : The case of smart grids in Brazil”. Omega, 76,100-111.
Figueira, J. Tervonen, T. Almeida-Dias, J. Lahdelma, R. & Salmiken, P. ,(2004), ”SMAATRI:aparame ter stability analysis method forELECTRETRI”,InNATO advanced research workshop, 20-42.
Figueira, J., Mousseau V., Roy, B., (2005), “ELECTRE Methods”, In: “Multiple Criteria Decision Analysis: State of The Art Surveys” Springer Science,New York.
Holmberg,Thomas E.,(2012),“Comparison of project structures in an LNG liquefaction  plant”,Oil & Gas Financial Journal, (9)3,69-74.
Hosseini, Seyed Emad, Rahimi Gholamali, Farmahini Farahani,Ahmad ,(2015), “Projects Financing Structure Review”, Research Journal of Recent Sciences,4(1), 109 117.
INTERNATIONAL GAS UNION,(2018),“World Gas LNG Report”: <www.igu.org
/sites/IGU_LNG_2018_0.pdf >.
Iran Liquefied Natural Gas Co., (2016), “Iran LNG Project Overview” .
    Katzman, Kenneth (2017), "Iran Sanctions", Congressional Research Service. RS20871
      <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf >.
Lee, Jeannette , (2013), “Financing strategies for LNG export projects”, Office of the Federal Coordinator, Alaska Natural Gas Transportation Projects.
Mokhatab, Saeid, John Y. Mak, Jaleel V. Valappil, Wood David A. ,(2014), “Handbook of Liquefied Natural Gas”, Gulf Professional is an imprint of Elsevier, First edition.
Mousseau,V.,Slowinski, R. ,(1998),“Inferring an ELECTRE-TRI model  from assignment  examples”. Journal of global optimization, 12(2), 157-174.
Mousseau, V., Slowinski R., Zielniewicz P. ,(1999), “ELECTRE TRI 2.0a: Methodological Guide and User’s Manual”, Document du LAMSADE, No. 111, Université Paris-Dauphine.
Omidvar, Hedaiat, (2007), “Iran details LNG Liquefaction Plants, Oil & Gas Journal 105(21),70-75.
Rahimi, Gholam Ali and Razdan, Mahsa (2007), “Evaluation of Developments in LNG Projects Structure”,02nd Iranian Petroleum Engineering Congress, Tehran.
Ruester, Sophia, (2009), “Changing contract structures in the international LNG market: A first empirical analysis. Revue d’Économie Industrielle, 127(3), 89-112.
Ruester, Sophia,(2015), “Financing LNG Projects and the Role of Long-Term Sales and- Purchase Agreements”,German Institute for Economic Research ,Discussion Papers, NO-1441), Berlin.1-20.
Salt, Stuart, (2008) ,”Financing LNG projects”,in Griffin, Paul; Boyle, Carolyn ,” Liquefied natural gas: the law and business of LNG”, Globe Business Publishing Ltd, London , 91-111.
Smith, Christopher, (2016), "Understanding Natural Gas and LNG Options" ,Assistant SecretaryforFossil Energy, U. S. Department of Energy.
Wang, Siyuan, Notteboom,Theo ,(2011) “World LNG, shipping: dynamics in markets, ships and terminal projects” , University Press Antwerp,129-154.