نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد – اقتصاد محیط‌زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست‌های‏ زیست‏محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه‏ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه‏های بهره‏وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف‏گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می‌گردد.
نتایج حاصل از شبیه‏سازی و تحلیل توابع عکس‏العمل آنی مدل نشان می‏دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره‏وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می‏شود و آنچه که میان سناریو‏های سیاستی تفاوت ایجاد می‏کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره‏وری بر متغیرهای مدل می‏باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره‏وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده‏است، افزایش می‏یابد و با وقوع تکانه بهره‏وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می‏یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می‏یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می‏توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی‏کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره‏وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of environmental rules on real business cycles: Guidelines for environmental policy in Iran

نویسنده [English]

  • Razieh Mireskandari
E
چکیده [English]

One of the controversial issues among economists is the selection of optimal environmental strategies to control and stabilize the level of greenhouse gas emissions. In this study, considering a two-part closed economy considering the Iranian economy, the effect of productivity shocks on key macroeconomic variables under three policies targeting emission intensity, emission tax and carbon emission ceiling, in the form of a The stochastic dynamic general equilibrium model is investigated.
The results of simulation and analysis of the instantaneous reaction functions of the model demonstrate that under all policy scenarios, the transient momentum of productivity causes the variables to react in the direction of the momentum and what makes the difference between the policy scenarios. Slow is the intensity of the effect of productivity momentum on model variables. In emission tax policy, the sensitivity of model variables under the productivity impulse to the baseline scenario in which no policy has been applied Augments, and with the occurrence of the productivity impulse, the deviation of the model variables from equilibrium levels increases. In contrast, in the diffusion ceiling policy, the deviation of the model variables from equilibrium levels is reduced. Regarding the diffusion intensity policy, it can be concluded that the sensitivity of the model variables to the baseline scenario does not change significantly. Therefore, from the perspective of the sensitivity of the economy to the productivity shock, the preferred policy is the emission tax policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Stochastic Dynamic General Equilibrium Model
  • Environmental Policies
  • Productivity Shocks