تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

10.30465/jnet.2021.6306

چکیده

درآمد دهک‏های پایین عموماً به نیروی‌کار (و نه سرمایه) مربوط می‏شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می‏توان از سیاست‏های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست‏‏ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده‏های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می‌کند. یافته‏ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه‏مدت سودمحور است. این یافته‏ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست‏گذاری در کوتاه‏مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست‏های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می‏شوند. در مقابل، سیاست‏های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of demand growth and functional income distribution in the Iranian economy

نویسندگان [English]

  • Roghaye Habibi 1
  • Mehdi Hajamini 2
  • k y 3
1 a
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, Yazd University
3 a
چکیده [English]

Income of population’s lower deciles are generally associated with labor force (and not capital). Therefore, pro-labor economic policies along with economic growth objective can be used to improve income inequality and alleviate poverty. In this regard, this paper investigates the demand regime using a SVARX model for the period 1964-2017. Empirical results indicate that consumption expenditures are wage-led in the long run and aggregate demand is profit-led in the short run. Given Iran’s low degree of trade openness and its dependency on natural resources, this finding is consistent with theoretical expectations. Therefore, with the current structure of the Iranian economy, policy-making faces a dual problem. Pursuing pro-labor policies is not in line with profit-led growth of aggregate demand. Pro-capital policies will probably lead to growth of the real sector, but they worsen income distribution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregate demand
  • wage-led
  • profit-led
  • pro-labor policies JEL classification: D31
  • D33
  • E25
  • O47