ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی ، درآمد سرانه حقیقی ، نرخ بیکاری بر مصرف کالاهای بادوام در بین خانوارهای شهری در استان‌های ایران در دوره 1397-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به‌منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی با ضریب 735/11- بیشترین تاثیر منفی و درآمد سرانه حقیقی نیز با ضریب 102/8 بیشترین تاثیر مثبت را بر مصرف کالاهای بادوام داشته است. کمترین تاثیر را نرخ بهره حقیقی با ضریب 013/0- را داشته است و تقریبا مطابق با نتایج تجربی است، زیرا خرید کالاهای بادوام قابل مبادله خارجی مشمول دریافت تسهیلات در سیستم بانکی ایران نیست و سهم تولیدکنندگان داخلی از کالاهای بادوام قابل مبادله در بازار ایران 25 درصد است که دقیقا این موضوع تایید کننده تاثیر قوی نرخ ارز بر کاهش مصرف کالاهای بادوام است. زیرا کالاهای بادوام قابل مبادله وارداتی که دقیقا قیمت آنها با نرخ ارز رشد می‌کند در سال 1398 سهم 75 درصدی از بازار ایران دارند. نرخ بیکاری نیز با ضریب 101/0- دارای تاثیر منفی بر مصرف است.,.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Exchange Rate Fluctuations on Durable Goods Consumption by Urban Households in Iranian provinces

نویسندگان [English]

  • mobina zarei 1
  • d d 2
  • d d 3
1 d
2 d
3 d
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the impact of macroeconomic variables such as exchange rate, short-term interest rate, per capita income, unemployment rate on Durable Goods Consumption among urban households of Iran's provinces during 2006-2017. In this study, a random dynamic panel using the generalized spatial Durbin momentum model SGMM-DPD-SDM spatially generalized torque model using Arellano-Bover / Blundell-Bond Two-Step coefficients will be used to estimate the econometric model. Also, to determine the proximity matrix, the proximity and correlation method was used in the form of a 28 by 28 square matrix. The results showed that the real exchange rate with a factor of 11/735 had the most negative impact and the real per capita income with a factor of 8/102 had the most positive effect on the real on  Durable Goods Consumption. The real interest rate has the lowest effect with a coefficient of -0/133 and is almost in line with the experimental results, because buying foreign exchangeable durable goods is not subject to receiving facilities in the Iranian banking system and the share of domestic producers of durable goods can be exchanged in the Iranian market. This is exactly 25%, which confirms the strong impact of the exchange rate on reducing the Consumeof durable goods. Because durable goods that can be exchanged for import, whose price increases exactly with the exchange rate, in 2019, they have a 75% share of the Iranian market. Unemployment rate with a coefficient of -0/101 has a negative impact on purchasing power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • durable goods Consumption
  • Relative Poverty Line
  • Arellano-Bover / Blundell-Bond Two-Step
  • SGMM-DPD Spatial Durbin JEL Clasification: F31
  • L68
  • C33.C23
ابراهیمی، سجاد، مدنی‌زاده، سیدعلی. (1395). تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران5(18)، 170-147.
اکبری محمد، شریف‌زاده محمدجواد، رنجبرکی علی (1396)؛ ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) مدل سازی اقتصادی سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 38)،83-57.
اخوی محمد(1383)، کتاب اقتصاد کلان کاربردی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
امامی، کریم و دربانی، سمن، (1390) عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 2، شماره 5، 110 -91.
باقری پرمهر شعله، زیادلو حانیه (1395)؛ طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران، معاونت پژوهش‌های اقتصادی.
تمیزی، علیرضا، شهبازی، ساناز. (1397). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران. فصلنامه گردشگری و توسعه، 7(4)،  17-1.
راغفر حسین و باباپور میترا (1393)، تجزیه‌وتحلیل رفتار بین نسلی هزینه­ی مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده‌های شبه تابلویی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 3(10): 199-177.
شایسته، کیوان، شیبانی، حسن (1394). بررسی تأثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‌کننده در میان مصرف‌کنندگان شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین142-121.
عبداللهی محمدرضا، موسوی نیک سید هادی، صادقی نرگس، کاویانی زهرا (1397)، معاونت پژوهش های اقتصادی تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران.
محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین، فیضی، سلیمان، موسوی، اکرم. (1396). اثر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران، فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد،3(4). 214-195.
محسنی، حسین، صادقی شاهدانی، مهدی. (1398). سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد6(1)، 96-77.
منجذب محمدرضا و نصرتی رضا (1397)، کتاب مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استتا، موسسه کتاب مهربان نشر.
منکیو، گریگوری ن (1383). اقتصاد کلان. ترجمه حمیدرضا برادران شرکا و علی پارسائیان، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
موسوی محسنی، ر؛ سبحانی پور، م (1387)، "بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی (4)، ویژه‌نامه طرح تعدیل اقتصادی، 149-129.
نجارزاده، رضا؛ لطفعلی عاقلی و شهرزاد سادات آل داود (۱۳۹۴)، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، قیمت، مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران، دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.
نوفرستی، محمد، نصیری، محمود. (1397). اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل. تحقیقات اقتصادی53(4)، 987-971.
 
     Agiomirgianakis، G.، Serenis، D.، & Tsounis، N. (2015). Effects of exchange rate volatility on tourist flows into Iceland. Procedia Economics and Finance، 24، 25-34.‏
Ayres، J.، Hevia، C.، & Nicolini، J. P. (2020). Real exchange rates and primary commodity prices. Journal of International Economics، 122، 103261.‏
Bahmani-Oskooee، M.، & Gelan، A. (2018). Exchange-rate volatility and international trade performance: Evidence from 12 African countries. Economic Analysis and Policy، 58، 14-21.‏
Bahmani-Oskooee، M.، & Xi، D. (2012). Exchange rate volatility and domestic consumption: Evidence from Japan. Economic Systems، 36(2)، 326-335.‏
Barsky، R.، Boehm، C.، House، C.، and Kimball، M. (2016). Monetary Policy and Durable Goods. Working Paper Series WP-2016-18، Feder Reserve Bank of Chicago.
Browning, M., & Crossley, T. F. (2001). The life-cycle model of consumption and saving. Journal of Economic Perspectives15(3), 3-22
Broda, C., & Romalis, J. (2011). Identifying the relationship between trade and exchange rate volatility. In Commodity Prices and Markets (pp. 79-110). University of Chicago Press.‏
Cantelmo، A.، & Melina، G. (2018). Monetary policy and the relative price of durable goods. Journal of Economic Dynamics and Control،86،1-48.‏
Grier, K. B., & Smallwood, A. D. (2007). Uncertainty and export performance: Evidence from 18 countries. Journal of Money, Credit and Banking, 39(4), 965-979.‏
Gruber, J. (1994). The consumption smoothing benefits of unemployment insurance (No. w4750). National Bureau of Economic Research
Ismagilova, G. N., Gafurov, I. R., & Safiullin, L. N. (2014). Consumer demand for durable goods under asymmetric information. Procedia Economics and Finance, 14, 280-285.‏
Kim، C. B. (2017). Does exchange rate volatility affect Korea's seaborne import volume?. The Asian Journal of Shipping and Logistics، 33(1)، 43-50.‏
Lee، J. (1999). The effect of exchange rate volatility on trade in durables. Review of International Economics، 7(2)، 189-201.‏
Lin، S.، Shi، K.، & Ye، H. (2018). Exchange rate volatility and trade: The role of credit constraints. Review of Economic Dynamics، 30، 203-222.‏
Mirdala، R. (2012). Macroeconomic aspects of real exchange rate volatility in the Central European Countries. Journal of Applied Economic Sciences (JAES)، 7(20)، 163-178.‏
Nilavongse، R.، Michał، R.، & Uddin، G. S. (2020). Economic policy uncertainty shocks، economic activity، and exchange rate adjustments. Economics Letters، 186، 108765.‏
Ramos، R. A. (2012). Intersections between exchange rate and inflation policies in IMF recommendations (No. 141).‏
Thornton، J.، & Vasilakis، C. (2019). Negative policy interest rates and exchange rate behavior: Further results. Finance Research Letters،29، 61-67.‏
Voinea، L.، Filip، A. (2011). Analyzing the Main Changes in New Consumer Buying Behaviour During Economic Crisis، International Journal of Economic Practices and Theories، 1 (1).
Weber, W. E. (1970). The effect of interest rates on aggregate consumption. The American Economic Review, 60(4), 591-600
Yu, J., De Jong, R., & Lee, L. F. (2008). Quasi-maximum likelihood estimators for spatial dynamic panel data with fixed effects when both n and T are large. Journal of Econometrics, 146(1), 11