کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، موسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و مدیریت

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه کویینز مری، لندن

چکیده

درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهند. آیا دولت می‌تواند با افزایش نرخ‌های تعرفه‌ی وارداتی، درآمد گمرکی‌اش را بیافزاید؟ مطالعه‌ی حاضر کشش درآمد تعرفه‌ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه‌ی قانونی برآورد می‌نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق‌شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می‌شود. داده‌های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به‌صورت داده‌های تابلویی در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده‌اند. داده‌های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه‌ی قانونی و تعرفه‌ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده‌است.  نتایج نشان می‌دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه‌ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت‌ها و کاسته‌شدن از واردات رسمی کشور خنثی می‌شوند؛  مطابق برآوردها، تعرفه محقق‌شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می‌نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می‌توان گفت که حفره‌های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران‌شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می‌‌نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه‌ی تعرفه‌گذاری لازم است به از بین بردن حفره‌های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت‌ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می‌شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Elasticity of Government Revenue w.r.t to Statutory Tariffs

نویسندگان [English]

  • Kowsar Yousefi 1
  • Hanifa Pilvar 2
1 d
2 d
چکیده [English]

Custom income is about ۲۰% of Iran’s tax income. Is there a one to one relation between government’s revenue and statutory tax rates? This study assesses the elasticity of government custom revenue with respect to statutory tariff rates, also referred to as the slope of Laffer curve. We also estimate the elasticity of realized tariff rate and the legal imports. The data is from Iran’s custom and the World Bank (WITS). The final data include import values in rial and dollar, weight, statutory and realized tariff rates, from ۲۰۰۷ to ۲۰۱۶. We use fixed effect regressions which captures fixed characteristics of each observation, disaggregated into 6 digits of HS code. Results show that the eleasticty of government income with respect to statutory tariffs is 40 percent. The remaining part (60 percent) is neutralized due to the increase in tax avoidance and evasion. The elasticity of exemptions is estimated equal to about 50 percent and the legal import’s elasticity is about 20 percent. The latter contains both the demand reduction (Leffer effect) and the increase in evasion. Findings are robust to different tests, and indicate a substantial loophole between tariff setting and revenue earning. While reducing in illegal section requires fundamental reforms, the exemptions can be reduced by reconsidering in legal provisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Custom income
  • Laffer curve
  • tax noncompliance
  • fiscal capacity
روستایی، زهرا و پورمقیم، جواد. (۱۳۸۳). بررسی و آزمون منحنی لافر در سیستم مالیاتی ایران. دانشگاه الزهرا
موسوی محسنی، رضا و نوروزی، هایده. (۱۳۹۰). برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۳ (پیاپی ۴۲).
Besley, T., & Persson, T. (۲۰۰۹). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. The American Economic Review, ۹۹(۴), ۱۲۱۸-۱۲۴۴.
Chetty, R. (2009). Is the taxable income elasticity sufficient to calculate deadweight loss? The implications of evasion and avoidance. American Economic Journal: Economic Policy, 1(2), 31-52.
De Oliveira, F. G., & Costa, L. (2015). The VAT Laffer curve and the business cycle in the EU27: an empirical approach. Economic issues, 20(Part 2).
Feldstein, M. (۱۹۹۹). Tax avoidance and the deadweight loss of the income tax. Review of Economics and Statistics, ۸۱(۴), ۶۷۴-۶۸۰.
Fisman, R., & Wei, S. J. (۲۰۰۴). Tax rates and tax evasion: evidence from “missing imports” in China. Journal of political Economy, ۱۱۲(۲), ۴۷۱-۴۹۶.
Fullerton, D. (1982). On the possibility of an inverse relationship between tax rates and government revenues. Journal of Public Economics, 19(1), 3-22.
Gruber, J., & Saez, E. (2002). The elasticity of taxable income: evidence and implications. Journal of public Economics, 84(1), 1-32.
Hsing, Y. (۱۹۹۶). Estimating the Laffer curve and policy implications. The Journal of Socio-Economics, ۲۵(۳), ۳۹۵-۴۰۱.
Laffer, A. B. (2004). The Laffer curve: Past, present, and future. Backgrounder, 1765, 1-16.
Malcomson, J. M. (1986). SOME ANALYTICS OF TI {E LAFFER CURVE. Journal of Public Economics, 29, 263-279.
Matthews, K. (۲۰۰۳). VAT evasion and VAT avoidance: Is there a European Laffer curve for VAT?. International Review of Applied Economics, ۱۷(۱), ۱۰۵-۱۱۴.
Mishra, P., Subramanian, A., & Topalova, P. (۲۰۰۸). Tariffs, enforcement, and customs evasion: Evidence from India. Journal of public Economics, ۹۲(۱۰), ۱۹۰۷-۱۹۲۵.
Sanyal, A., Gang, I. N., & Goswami, O. (۲۰۰۰). Corruption, tax evasion and the Laffer curve. Public choice, ۱۰۵(۱), ۶۱-۷۸.
Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. In Handbook of public economics (Vol. 3, pp. 1423-1470). Elsevier.
Yousefi, K., Vesal, M., & Pilvar, H. (2019). Import tax evasion and avoidance: Evidence from Iran. The Quarterly Review of Economics and Finance.