بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

یکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانـکداری بـا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل می‌کند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (2014) و مطالعات برگر و بومن(2009) و سیلوا (2016) به بررسی ریسک نقدینگی 13 بانک خصوصی ایران  براساس داده های فصلی سال های 1385 لغایت 1395 با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحله‌ای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص می‌شود که بانکهای خصوصی گزینه‌های نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینه‌سازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها می‌پیوندند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d

نویسندگان [English]

  • Mansoor khalili araghi 1
  • a a 1
  • asadollah Farzinvash 1
  • Farshid Gohari 2
1 d
2 d
چکیده [English]

d

کلیدواژه‌ها [English]

  • d
بهرامی، مهناز و عقیلی کرمانی، 1381، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.
رافع, فاطمه و عباس علوی راد، ۱۳۹۱، اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک کشاورزی، همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
رستمیان، فروغ و حاجی بابایی، فاطمه، 1388، "اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، تهران، ص 175-198
پرویزیان، کوروش، 1396، "مبانی ریسک مالی و بانکی"، جهاد دانشگاهی تهران
رحمانی، تیمور و بهپور، سجاد، 1392، بررسی رابطه بین رشد بهره‌وری و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی سال بیست و یکم، پاییز 1392 شماره 67
نمازی، محمد و شکرالهی، احمد، 1392، آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و  نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای: مطالعات موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، سال ششم دوره دوم
Basel Committee (2010), Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.
Basel Committee on Banking Supervision(2014), Basel III: The Net Stable Funding Ratio.
Acharya, V. (2009), A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation, Journal of Financial Stability, 5(3), 224-255.
Acharya, V., H. Shin and T. Yorulmazer (2011), Crisis Resolution and Bank Liquidity, Review of Financial Studies, 24(6), 2166-2205.
Angrist, J. (2014), The perils of peer effects, Labour Economics, 30, 98-108.
Allen, F. and D. Gale (2004a), Financial fragility, liquidity and asset prices, Journal of the European Economic Association, 2(6), 1015-1048.
Allen, F. and D. Gale (2004b), Financial intermediaries and markets, Econometrica, 72(4), 1023-1061.
Berger, A. and C. Bouwman (2009), Bank liquidity creation, Review of Financial Studies,22(9), 3779-3837.
Borio, C. (2010), Ten propositions about liquidity crises, CESifo Economic Studies,56(1), 70-95
Bouwman, C. (2014), Liquidity: How banks create it and how it should be regulated,in Berger, A., P. Molyneux and J. Wilson (2013) The Oxford Handbook of Banking, 2nd edition.
Ryan N. Banerjee , Hitoshi Mio (2017), The impact of liquidity regulation on banks, Journal of Financial Intermediation
Hong, Han, Jing-Zhi Huang and Deming Wu. (2014), The information content of Basel III liquidity risk Measures,  Journal of Financial Stability 15: 91-111.
Diamond, D. and P. Dybvig (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of Political Economy, 91(3), 401-419.
Diamond, D. and R. Rajan (2005), Liquidity Shortages and Banking Crises, Journal of Finance, 60 (2), 615-647.
Dinger, V. (2009), Do foreign-owned banks a¤ect banking system liquidity risk? Journal of Comparative Economics, 37, 647-657.
Farhi, E., M. Golosov and A. Tsyvinski (2009), A theory of liquidity and regulation of financial intermediation, Review of Economic Studies, 76(3), 973-992.
Muhammad Saifuddin Khan , Harald Scheule , Eliza Wu(2016), Funding Liquidity and Bank Risk Taking, Journal of Banking and Finance
Farhi, E., and J. Tirole (2012), Collective Moral Hazard, Maturity Mismatch, and Systemic Bailouts, American Economic Review, 102(1), 60.93.
De Haan, L. and J. W. van den End (2013), Bank liquidity, the maturity ladder, and regulation, Journal of Banking and Finance, 37, 3930-3950.
DeYoung, R, Karen Y. Jang (2015), Do Banks Actively Manage their Liquidity?, Journal of Banking & Finance
Tran, V.T., Lin, C.-T. & Nguyen(2016), H., Liquidity creation, regulatory capital, and bank profitability, International Review of Financial Analysis
Ratnovski, L. (2013), Liquidity and transparency in bank risk management, Journal of Financial Intermediation, 22(3), 422-439.
Repullo, R. (2005), Liquidity, Risk Taking, and the Lender of Last Resort, International Journal of Central Banking, 1, 47-80.
Wagner, W. (2007a), Aggregate liquidity shortages, idiosyncratic liquidity smoothing and banking regulation, Journal of Financial Stability, 3, 18-32.
Wagner, W. (2007b), The liquidity of bank assets and banking stability, Journal of Banking and Finance, 31, 121-139.
Silva, A. (2016), Strategic complementaritu in banks. funding liquidity choices and financial stability, ESRB Working Paper 19/2016.