شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا

چکیده

با توجه به  متغیرهای متعدد تاثیرگذار بر رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد تولید ناخالص داخلی و تاثیرات متقابل و غیر خطی این متغیرها بر یکدیگر،  لازم است مدلی ارائه شود تا بتوان تاثیرات مطلوب یا نامطلوب سیاستهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر تولید ناخالص داخلی  با استفاده از شبیه سازی پیش بینی کرد. پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و استفاده از روش سیستم‌ داینامیک روابط متقابل متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی رفتارهای مرجع متغیرها، مدل علت و معلولی طراحی و بازخورها و در ادامه متغیرهای جریان و انباشت شناسایی شده و مدل انباشت- جریان ایجاد شده است. نتایج اجرای مدل به خوبی توانسته است رفتارهای مرجع را پوشش دهد. مدل طراحی شده در این پژوهش می‌تواند به منظور تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of interactions of information and communication technology (ICT) and Gross Domestic Production (GDP) with system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • melika mehrkam 1
  • Mohammad taghi Taghavifard 2
  • Esfandiar Jahangard 3
  • ameneh khadivar 4
1 PhD Student in Information Technology Management, Allameh Tabataba’i University
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University
3 Associate Professor, Department of Theoretical Economics , Allameh Tabataba’i University
4 Associate Professor of Management, Alzahra University
چکیده [English]

Considering the various variables affecting the relationship between information and
communication technology and GDP growth and the interaction and non-linear effects of
these variables on each other, it is necessary to provide a model to predict the favorable or
unfavorable effects of ICT policies on GDP using simulation. The present study examines
the interrelationships of information and communication technology variables and
macroeconomic variables with a systemic approach and using system dynamics
methodology. After examining the reference modes of the variables, the cause and effect
model is designed and the feedback and then the rate and stock variables are identified and
the stock-flow model is created. The results of model implementation have been able to
cover reference modes well. The model designed in this research can be used for macro
decisions and policy making in the field of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Gross Domestic Production
  • Growth Accounting
  • Systemic Approach
  • System Dynamics. JEL Classification: C61 M41 O1