نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • ارز حامل اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]
 • اقتصاد ایران بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • اقتصاد غیر­رسمی بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]
 • اقتصاد فرهنگ سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • الگوی علیت VECM طبقه بندیH72 شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • انتشار CO2 بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • انرژی تجدیدناپذیر بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]

ب

 • بازار برق ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • بازار خرده‌فروشی برق ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • بازار سهام ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • بازار سهام تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • بازار کار نویسندگان سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • بازارهای مالی بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 155-177]
 • بانک ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • بانکهای تخصصی بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • بخش‌ کشاورزی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • بدهی دولت اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • بهینه‌سازی سبد سهام؛ ارزش در معرض خطر مشروط؛ چولگی؛ کشیدگی؛ تابع مفصل طبقه بندی JEL: C15 مقایسه اثر چولگی و کشیدگی برای معیارهای ریسک سبدهای بهینه با استفاده از ساختار وابستگی توابع مفصل [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 71-92]

پ

 • پاسخگویی بار طبقه‌بندیJEL: K32-L81-Q43-O13 ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • پایداری مالی اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • پروژه‌های ال. ان. جی اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]

ت

 • تابع CES تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • تابع اشتغال تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • تجارت اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]
 • تحقیق و توسعه بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]
 • تراز تجاری بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • تعامل خرده‌فروش و مشتری ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • تعرفه طبقه‌بندیJEL: C68 اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • تکنیک ELECTRE-TRI طبقه‌بندی JEL E32 اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • تورم طبقه‏ بندیJEL: G00 ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • توزیع درآمد تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • توسعه پایدار بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • توسعه مالی ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • توسعه مالی شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • توسعه مالی بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • توسعه مالی تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • توسعه مالی؛ رانت نفتی؛ حکمرانی خوب؛ نفت طبقه‌بندی JEL: E 46 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی (کشورهای منتخب صادرکننده نفت) [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 163-190]
 • تولید ناخالص داخلی رسمی بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]

ث

 • ثبات مالی بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]

ج

 • جارت الکترونیک بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 155-177]
 • جهش نرخ ارز اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]

خ

 • خودبازگشتی با وقفه توزیعی تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]

ر

 • رابطه مبادله بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • رشد اقتصادی شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • رفاه اجتماعی تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • رقابت‌پذیری تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • رقابت­پذیری طبقه بندی JEL: F14 بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • روش GMM طبقه‌بندی JEL: C38 اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • روش خطی ARDL بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • روش غیرخطی NARDL. طبقه‏ بندی JEL: F19 بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • روش مؤلفه اصلی(PCA) بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]
 • ریسک اقتصادی تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]
 • ریسک سیاسی تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]
 • ریسک مالی تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]

ز

 • زنجیره تأمین ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]

س

 • ساختار غیریکپارچه اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • ساختار مالی ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • ساختار یکپارچه اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • سرریز غیر مستقیم بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • سرریز مستقیم بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ طبقه بندی jel: Z11 سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]

ش

 • شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]
 • شاخص­های درآمدی شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • شمول مالی اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]

ص

 • صنعت حمل‌ونقل هوایی تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • صنعت مرغداری طبقه بندی jel: C67 ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]

ع

 • علیت نامتقارن طبقه­بندی JEL:  C14 بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]

ف

 • فرار سرمایه تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]

ق

 • قراردادهای نفتی ایران اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]

ک

 • کارآیی ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]
 • کارایی مالی اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • کپی‌رایت سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • کسری بودجه طبقه بندی JEL : H50 اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • کشورهای درحال توسعه تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]

م

 • مارکوف سوئیچینگ. طبقه بندی JEL: .C24 بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 155-177]
 • محیط‌زیست. طبقه‌بندی JEL: Q2 بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • مداخله اعتباری بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • مدل NARDL بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]
 • مدل تجاری-اقتصادی ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده طبقه بندی jel: G00 بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • مدل رگرسیون گذار ملایم اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • مدل رویکرد آستانه‌ای پانل طبقه‌بندی  JEL :O23  E43 اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]
 • مصرف انرژی بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]

ن