کلیدواژه‌ها = C23
بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه

دوره 17، شماره 3، آذر 1401، صفحه 149-174

10.30465/jnet.2022.40182.1851

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مینا حیدری


اثرات آموزش بر شادی: دلالتهایی بر پارادوکس استرلین

دوره 17، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-150

10.30465/jnet.2022.39981.1840

مینا مشگ ریز؛ یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 87-106

10.30465/jnet.2020.6409

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ احمد احسانی


اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 153-178

10.30465/jnet.2020.5687

بتول یاوری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ بامداد پرتوی؛ فرزانه خلیلی


ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 81-106

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو


تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 25-54

اسفندیار جهانگرد؛ حسین سهرابی وفا؛ مهدی کرامت فر


تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 107-128

10.30465/jnet.2019.4282

مریم قاسم زاده؛ پروانه سلاطین


اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 129-155

10.30465/jnet.2019.4283

رقیه نظری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ قدرت الله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو