کلیدواژه‌ها = F31
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-17

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


3. بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-72

فتح‌اله تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی