کلیدواژه‌ها = C33
بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 61-92

10.30465/jnet.2020.5062

نیره سادات محسنی؛ تیمور محمدی؛ حمید رضا ارباب


ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 81-106

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو


بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 107-142

یحیی فتحی؛ عباس شاکری؛ محمدقلی یوسفی؛ محمدمهدی بهکیش