کلیدواژه‌ها = F14
تعداد مقالات: 7
3. مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-17

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


4. بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-72

فتح‌اله تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی


7. تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-187

بیتا نوروزی؛ یوسف حسن‌پور کارسالاری