نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-20

10.30465/jnet.2021.6634

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سیدعبدالمجید جلایی