نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 80-100

10.30465/jnet.2021.7105

مرتضی پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مسعود نیکوقدم؛ عبدالله خوشنودی


2. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 53-84

10.30465/jnet.2020.6606

ستایش سبحانی؛ روح اله بابکی؛ عبدالله خوشنودی