نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 20-40

10.30465/jnet.2021.6635

مهدی هادی نژاد؛ یدالله رجایی؛ احمد نقی لو؛ اشکان رحیم زاده