نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-25

10.30465/jnet.2019.5147

اسفندیار جهانگرد؛ فائزه فیض آبادی