نویسنده = ���������� ���� ���������� ��������
تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 67-90

10.30465/jnet.2020.5836

نوید کارگر ده بیدی؛ عفت قربانیان؛ محمد حسن طراز کار