نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-76

سمیه شاه حسینی؛ پریا میانجی؛ عبدالرسول قاسمی