نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ساختار مالی و تورم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


2. تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3-26

10.30465/jnet.2021.6306

رقیه حبیبی؛ مهدی حاج امینی؛ کاظم یاوری