نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 83-106

10.30465/jnet.2020.6296

هانیه صداقت کالمرزی؛ هدی زبیری