نویسنده = �������������� ��������
پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 127-149

یونس نادمی؛ محمد رضا حدادی؛ حامد فرهادی