نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-159

تکتم محتشمی؛ فرشید مؤمنی