نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-123

ابوالقاسم گل‌خندان؛ آزاده احمدی‌منش