نویسنده = ��������������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-187

بیتا نوروزی؛ یوسف حسن‌پور کارسالاری