نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-128

10.30465/jnet.2019.4282

مریم قاسم زاده؛ پروانه سلاطین