نویسنده = ������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-51

محمدحسن زارع؛ مرتضی بکی حسکویی؛ اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت