نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-149

10.30465/jnet.2020.5826

ملیکا مهرکام؛ محمد تقی تقوی فرد؛ اسفندیار جهانگرد؛ آمنه خدیور


2. تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-25

10.30465/jnet.2019.5147

اسفندیار جهانگرد؛ فائزه فیض آبادی