نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-145

منا عچرش کریمی؛ محمدامین کوهبر؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی؛ سید ناصر سعیدی