نویسنده = �������� ������������ ������
مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 125-145

منا عچرش کریمی؛ محمدامین کوهبر؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی؛ سید ناصر سعیدی