نویسنده = �������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-178

10.30465/jnet.2020.5687

بتول یاوری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ بامداد پرتوی؛ فرزانه خلیلی


2. مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-17

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


3. اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 129-155

10.30465/jnet.2019.4283

رقیه نظری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ قدرت الله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو