نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-126

محمد امین کوهبر؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ علی قنبری