نویسنده = سید پرویز جلیلی کامجو
اثرات آموزش بر شادی: دلالتهایی بر پارادوکس استرلین

دوره 17، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-150

10.30465/jnet.2022.39981.1840

مینا مشگ ریز؛ یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 81-106

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو


ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 73-95

سیدپرویز جلیلی کامجو