نویسنده = ������������ ��������
تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)

دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، مهر 1398، صفحه 125-148

مهری هاشمی؛ حمید آماده


مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 27-56

حمید آماده؛ محمدعلی قدسی‌ماب؛ مهدی احراری