نویسنده = ���������������� ����������������
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 25-54

اسفندیار جهانگرد؛ حسین سهرابی وفا؛ مهدی کرامت فر