نمایه نویسندگان

آ

 • آماده، حمید تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]

ا

 • ابراهیمی، مریم مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • ابریشمی، حمید بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • اصغرپور، حسین طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 97-124]
 • امام وردی، قدرت الله اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • امیدی، وحید اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 19-40]

ب

 • بهرامی، جاوید بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]

پ

 • پارسا، حجت اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-59]
 • پاشا زانوس، پگاه بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • پیکارجو، کامبیز اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • پیلوار، حنیفا کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 147-165]

ت

 • تاری، فتح الله بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • تاری، فتح اله اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • تقوی، مهدی بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • توکلیان، حسین بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • تیموری لله لو، سجاد اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]

ج

 • جعفری، مهدی تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • جعفری صمیمی، احمد بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 81-106]
 • جهانگرد، اسفندیار تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 25-54]
 • جهانگرد، اسفندیار تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 1-25]

ح

 • حدادی، محمد رضا پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-149]
 • حسین زاده، هدایت پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 71-95]
 • حقیقت، جعفر اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • حنجری، سارا بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • حیدری، حسن ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 81-106]

خ

د

 • داوری کیش، راضیه تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]

ر

 • رستمی، نسرین بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]

ز

 • زارع شحنه، محمد مهدی اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-59]
 • زارعی، مبینا ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 81-106]
 • زیوری، امینه تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 107-145]

س

 • سحابی، بهرام پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]
 • سلاطین، پروانه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • سلمانی، بهزاد طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 97-124]
 • سهرابی وفا، حسین تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 25-54]

ش

 • شاکری، عباس بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • شاه آبادی، ابوالفضل اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 19-40]
 • شاه حسینی، سمیه بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

ط

 • طاهرپور، جواد تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 83-106]

ع

 • عصاری، عباس پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]

غ

 • غفاری، فرهاد مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

ف

 • فرزین وش، اسداله بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • فرهادی، حامد پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-149]
 • فیض آبادی، فائزه تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 1-25]

ق

 • قاسم زاده، مریم تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • قاسمی، عبدالرسول بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]
 • قنبری، علی پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]

ک

 • کازرونی، علیرضا اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • کرامت فر، مهدی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 25-54]
 • کلامی، محمد طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 97-124]
 • کوهبر، محمد امین پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]

گ

 • گوهری، فرشید بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]

م

 • محمدزاده، پرویز اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • محمدی، تیمور بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • محمدی خیاره، محسن بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • محمدی خیاره، محسن تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 107-145]
 • مظهری، رضا بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • معمارنژاد، عباس مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • مهرگان، نادر اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 19-40]
 • میانجی، پریا بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

ن

 • نادمی، یونس پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-149]
 • نصراللهی، زهرا اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-59]
 • نظری، رقیه اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]

ه

 • هاشمی، مهری تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]
 • هژبر کیانی، کامبیز اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • هژبر کیانی، کامبیز مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

ی

 • یوسفی، کوثر کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 147-165]