نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-27]
 • آقازاده اجیرلو، مهدی بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • آماده، حمید مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 27-56]
 • آماده، حمید تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]

ا

 • ابراهیمی، مریم مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • ابریشمی، حمید بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • ابونوری، اسمعیل کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • احراری، مهدی مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 27-56]
 • احمدی‌منش، آزاده تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 97-123]
 • ارباب، حمید رضا بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • اسماعیل‌پور مقدم، هادی بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • اصغرپور، حسین طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 97-124]
 • اکبری فرد، حسین ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 141-166]
 • التجائی، ابراهیم تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • امام وردی، قدرت الله اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • امیدی، وحید اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 19-40]
 • امیری، سارا محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 87-116]

ب

 • باقری پرمهر، شعله بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • بکی حسکویی، مرتضی کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • بهرامی، جاوید بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • بهکیش، محمدمهدی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • بهمردی کلانتری، رستم طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 29-53]
 • بیات، ندا پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 55-84]

پ

 • پارسا، حجت اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-59]
 • پاشا زانوس، پگاه بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • پرتوی، بامداد اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]
 • پوررستمی، ناهید درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 1-27]
 • پیکارجو، کامبیز اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • پیلوار، حنیفا کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 147-165]

ت

 • تاری، فتح الله بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • تاری، فتح‌اله بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • تاری، فتح اله اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • تقوی، مهدی بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • تقوی فرد، محمد تقی شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]
 • توفیق، علی اصغر طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 29-53]
 • توکلیان، حسین بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • تیموری لله لو، سجاد اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]

ج

 • جعفری، مهدی تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • جعفری صمیمی، احمد بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 81-106]
 • جلیلی کامجو، سیدپرویز ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 73-95]
 • جهانگرد، اسفندیار تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]
 • جهانگرد، اسفندیار تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 25-54]
 • جهانگرد، اسفندیار تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 1-25]
 • جهانگرد، اسفندیار شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]

ح

 • حدادی، محمد رضا پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-149]
 • حسن‌پور کارسالاری، یوسف تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 167-187]
 • حسین زاده، هدایت پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 71-95]
 • حسینی، سید مهدی تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-115]
 • حقیقت، جعفر اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • حنجری، سارا بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • حیدری، حسن ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 81-106]

خ

 • خدیور، آمنه شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]
 • خلیلی، فرزانه اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]
 • خلیلی عراقی، منصور بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • خوشکلام خسروشاهی، موسی تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 85-108]

د

 • دادرس مقدم، امیر تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-115]
 • داوری کیش، راضیه تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • دهباشی، وحید بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]

ر

 • راسخی، سعید عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • رستمی، نسرین بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • رضایی، علی پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 131-158]
 • رضوانی، مهران آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]

ز

 • زارع، محمدحسن کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • زارع شحنه، محمد مهدی اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-59]
 • زارعی، مبینا ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 81-106]
 • زیوری، امینه تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 107-145]

س

 • سالم، علی اصغر محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 87-116]
 • سالم، علی اصغر برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 109-130]
 • سحابی، بهرام پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]
 • سرخوش سرا، علی تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-27]
 • سعادت، رحمان کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • سعیدی، سید ناصر مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • سلاطین، پروانه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • سلمانی، بهزاد طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 97-124]
 • سهرابی وفا، حسین تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 25-54]
 • سیدنورانی، سیدمحمدرضا تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 53-79]

ش

 • شافعی، رضا آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • شاکری، عباس بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • شاکری، عباس بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 25-54]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 81-106]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 100-120]
 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • شاه آبادی، ابوالفضل اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 19-40]
 • شاه آبادی، ابوالفضل ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 3-24]
 • شاه حسینی، سمیه پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 131-158]
 • شاه حسینی، سمیه بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]
 • شاهسوندی، هانیه اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 100-120]
 • شفیعا، محمد علی طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 29-53]
 • شهیکی تاش، محمد نبی بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 27-58]

ص

 • صالحیان بهروز، محمد تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 159-179]
 • صالحیان بهروز، محمد ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 3-24]
 • صیادی، محمد تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 85-108]

ط

 • طاهرپور، جواد محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 87-116]
 • طاهرپور، جواد تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 83-106]

ع

 • عباس زاده، بهروز تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • عچرش کریمی، منا مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • عرفانی، علیرضا تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 159-179]
 • عصاری، عباس پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]
 • علیزاده، صدیقه بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 27-58]
 • علینقی، نازیلا تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]

غ

 • غفاری، فرهاد مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

ف

 • فتح آبادی، مهدی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]
 • فتحی، یحیی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • فرزین وش، اسداله بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • فرهادی، حامد پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-149]
 • فرهمند، محمد تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 81-106]
 • فیض آبادی، فائزه تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 1-25]

ق

 • قاسم زاده، مریم تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • قاسمی، عبدالرسول بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]
 • قاسمی ورنامخواستی، جعفر مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • قدسی‌ماب، محمدعلی مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 27-56]
 • قنبری، علی پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]

ک

 • کازرونی، علیرضا اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • کرامت فر، مهدی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 25-54]
 • کردبچه، حمید اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 100-120]
 • کلامی، محمد طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 97-124]
 • کوهبر، محمد امین پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 105-126]
 • کوهبر، محمدامین مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]

گ

 • گل‌خندان، ابوالقاسم تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 97-123]
 • گوهری، فرشید بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]

ل

 • لشکری‌زاده، مریم تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 143-166]

م

 • مؤمنی، فرشید نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 147-159]
 • محتشمی، تکتم نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 147-159]
 • محسنی، نیره سادات بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • محمدپور، حسن تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 53-79]
 • محمدزاده، پرویز اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • محمدی، تیمور بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-69]
 • محمدی، تیمور بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • محمدی خیاره، محسن بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • محمدی خیاره، محسن تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 107-145]
 • مروت، حبیب برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 109-130]
 • مطهری مقدم، محبوبه تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-115]
 • مظهری، رضا بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • معمارنژاد، عباس مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • مهرکام، ملیکا شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]
 • مهرگان، نادر اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 19-40]
 • میانجی، پریا بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

ن

 • نادمی، یونس پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-149]
 • نجاتی، مهدی ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 141-166]
 • نصراللهی، زهرا اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-59]
 • نظری، رقیه اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • نوروزی، بیتا تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 167-187]

و

 • ولی زاده، علیرضا اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]

ه

 • هاشمی، مهری تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]
 • هژبر کیانی، کامبیز اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 129-155]
 • هژبر کیانی، کامبیز مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • هژبر کیانی، کامبیز اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]

ی

 • یاوری، بتول اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]
 • یوسفی، کوثر کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 147-165]
 • یوسفی، محمدقلی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • یونس‌پور، ساناز تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-27]