مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است که البته تئوری‌ها و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی در مورد آن مطرح شده است. در این مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی ، بیانگر وجود رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران در رابطه با هر دو کشور،‌ می‌باشد. منحنی J در رابطه با ترکیه مورد تأیید، اما در مورد کشور آلمان مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی ایران سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمی‌تواند به عنوان ابزار بهبود تراز تجاری در نظر گرفته شود. وابستگی به واردات و کشش‌پذیری پایین واردات و صادرات غیرنفتی از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations on Iran's Trade Balance with Germany and Turkey

نویسندگان [English]

 • Maryam Ebrahimi 1
 • k h 2
 • Abbas Memarnejad 3
 • farhad ghaffari 4
1 e
2 e
3 e
4 d
چکیده [English]

The effect of exchange rate fluctuations on foreign trade has always been the focus of economists and economic policymakers. It should be noted that different and sometimes contradictory theories and conclusions have been raised. This study examined the effect of exchange rate fluctuations on Iran's trade balance with Germany and Turkey. The results have been reviewed and compared. These results using NARDL model show the long-run relationship and the asymmetric effects of exchange rate fluctuations on Iran's trade balance with respect to both countries. The J curve has been approved in relation to Turkey, but this phenomenon is not confirmed in relation to Germany. Therefore, considering the economic conditions of Iran, the devaluation policy alone cannot be considered as a policy to improve the balance of trade. The dependence of the domestic sector on the import of primary goods and final products and the low elasticity of non-oil imports and exports are the problems which need to be addressed in economic policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Currency Devaluation
 • Real Effective Exchange Rate
 • Iranian Trade Balance
 • NARDL Approach
 • Exchange Rate Fluctuations
 • Asymmetric Effects JEL Classification: 〖 F〗_31
 • 〖 F〗_14